Kärcher Högtryckstvätt – Ny metod att spruta hustaket utan att riskera livet eller tvingas hyra dyr skylift

Ny metod behandlar ytor snabbare och lättare

Kärchers nya högtryckstvättar har en kembehållare högtryckstvätten. Kembehållaren laddas med Fulstopp HögtryckKärcher högtryckstvätt kan förses med förlängare till lansen så att lansen når ännu längre än vanlig. Sedan ställer man in handtaget på “kemläge” och sätter igång att lägga på lösning.

Halva taket når man som regel från marken. För att nå tacknocken är det enklaste att stå på en målarställning i höjd med stuprännan.

Man slipper springa omkring på taket med ryggspruta och riskera livet eller hyra skylift för tusentals kronor.

Dessutom går det snabbt. Väggar på industribyggnader i plåt eller puts (norrsidorna blir alltid fulla med alger) sprutas på nolltid, det är snarare roligt än jobbigt. Stora gårdsplaner på industrier sprutas enkelt – ingen ryggspruta som behöver fyllas på och blandas stup i kvarten.

Några meter plank sprutas på en minut. Man slipper fylla på vatten i ryggspruta och det kommer mycket mer lösning ut än ur en ryggspruta i en “flatstråle” som är 3 gånger så bred som från en ryggspruta. Är det anställd personal a 3 kr/minuten så är detta överlägset, det går minst 5 ggr snabbare.