Fulstopp högtryck fungerar i Kärchers nya högtryckstvättar

Fulstopp högtryck fungerar med alla Kärchers högtryckstvättar med kembehållare. Är doseringen ställbar så ställ den på max, är den inte ställbar så blir det rätt ändå. Fulstopp Högtryck skadar inte högtryckstvätten, det är framtaget för att användas i högtryckstvätt. Påläggning måste ske i kemläget som ställs in på handtaget.

Direkt från tillverkaren till rätt pris – under hälften av bekämpningsmedel

Fullstopp beställer Ni direkt från tillverkaren på Gert Strand AB till nettopris på www.fulstopp.com.