Stevia sötningsmedel ger samtliga möjlighet att njuta av godis

Jag startar med Stevia sötningsmedel för att så många människor har ofördelaktig erfarenhet av det naturliga sötningsmedlet Stevia. Det har bismak, smakar dåligt alternativt smakar lakrits. Hur mycekt man än sötar blir det inte sött.

Detta beror på en enda sak – dålig kvalitet. När företagten köper Stevia så kostar det som rent pulver mellan några hundra kronor och flera tusen kronor. Det har limiterad löslighet i vatten.

Bara ett fåtal växtvarianter smakar gott – och kostar i så fall tusentals kronor per kg. Ofta är minimibeställningen så stor att små företag inte har råd. Endast ett fåtal leverantörer – mindre än en handfull – ligger i spetsen och äger växtvarianter som ger en smaklig sötman. De flesta Steviasäljare vet inte ens vilka dessa företag är.
Resultatet av detta är att 98% utav alla stevia som säljas är den billiga Stevian av låg kvalitet.

Den som vill smaka en premium kvalite Stevia kan beställa Stevia sötmedel på denna länk.

kim

Stevia sötningsmedel är bra allmän målgrupper som vill avstyra strösocker/kolhydrater/blodsockerpåverkan eftersom det varken innehåller kolhydrater eller ett litet antal som helst kalorier.

Stevia sötmedel är ett bra val för den som inte vill ge upp godis men gärna undviker alla de dåliga påföljderna som kolhydrater för med sej. Att ämna hålla sej ifrån strösocker är vanligt samt dyker upp ur fler än en anledning.

Sockersjuka är en sjukdom som i själva verket innehåller flera annorlunda varianter, men främst av två annorlunda typer som enkelt nog heter typ 1 och typ 2 diabetes. Det latinska namnet för sockersjuka är sockersjuka mellitus som betyder något i stil med «det som håller igenom med smak av honung». Tidigare kallade man diabetes för sockersjuka, ett begrepp som somliga ännu använder sig av också man hör ordet allt mer sällan, men rent medicinskt är det fel beteckning.

Vad som händer i kroppen när man har diabetes har att göra med insulinet. Insulinet är det som gör att kroppen tillgodogör sig handlingskraft med god fördelning samt lider man av art 1 diabetes så producerar kroppen inte nog med eget insulin. Man känner sig då less, törstig och börjar dofta aceton. Man går också snabbt dra ner i vikt. Art 1 sockersjuka är ett livshotande tillstånd om det inte behandlas. Det är oxå kroniskt så har man en gång blivit art 1 diabetiker så är man det för resten av livet samt får ta insulinsprutor 4 gånger om dagen.

stevia

Typ 2 diabetes är en mildare form och drabbar oftast äldre, överviktiga personer, samt är man rökare föreligger en större risk att drabbas. Då är det vanligtvis inte insulinbrist som är problemet, men andra former av insulinkänslighet. Detta brukar man kunna få rätt på med assistans av en kontrollerad diet, viktnedgång och kanhända medicin.

Är man insulinkänslig så bör man vara försiktig med socker då en insulinkänslig kropp inte hanterar det som en vanlig anatomi gör. Det innebär såklart inte att man vill sluta förtära godis samt idag finns det val för alla. Stevia sötningsmedel påverkar inte blodsockret över huvud taget, det är ett naturligt sötmedel som växer i Sydamerika och i Japan utgör det 40 % av försäljningen av sötmedel. Stevia är mycket sött – ungefär 300 gånger sötare än socker, så bara väldigt lite behövs.

Andra anledningar till att man vill dra ner på sockerintaget kan hava med hälsan att göra, man antagligen vill gå dra ned i kilon, alternativt ta bättre hand som sina tänder. Samtliga vet ju vilken bristfällig effekt kolhydrater har på våra garnityr. För vår form gör kolhydrater heller inga direkta under samt det blir allt vanligare att man utesluter inte blott strösocker ur sin diet, utan samtliga kolhydrater. Kroppen går då in i ett tillstånd som heter ketos och börjar bilda ketoner som tar över insulinets jobb. Istället för kolhydrater som blir till blodsocker så blir det lagrade fettet kroppens primära bränsle. Viktnedgången blir på så sätt enormt effektiv, men det gäller att man får i sig tillräckligt med fett och protein för att orka med en kolhydratfri föda.

LCHF sötningsmedel är räddaren i nöden när sötsuget slår till

LCHF sötmedel är sötmedel utan kolhydrater – alternativt med väldigt lite kolhydrater. LCHF är en förkortning för Low Carb High Fat, eller kolhydratreducerad diet på svenska. Det är en poppis förfarande för att gå ner i kilon samt har för många blivit en livsstilsdiet eftersom de menar att de positiva hälsoeffekterna är så många.

När man går på en LCHF diet så ska man avstyra kolhydrater, helst totalt vilket är svårt, men man får bestämt maximum inmundiga 40 gram kolhydrater per dag. Å andra sidan får man i bestämmelse förtära ledigt av proteiner och fett för att dämpa aptit och mätta kroppens energibehov.

Kolhydrater finns i mycket, fralla, pasta, ris, frukt, många grönsaker och rotfrukter, sötsaker m. m. Allting som kan omvandlas till socker i kroppen är förbjudet. Det man får äta är rent fett som i smör, grädde samt fläsk, därtill äggviteämne som man främst finner i kött och ägg. Det kan kännas motsägelsefullt att inta bacon till morgonmål när man vill gå dra ned i vikt, men följer man LCHF så är det fritt fram för det.

Att sanera mögel

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus och heltäckande overaller i plast. Det behöver inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och om man är ute i god tid och gör ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att förebygga med Tvärstopp eller Fulstopp och slippa få mögel att sanera.

Mögel trivs bäst där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför ofta av mögelangrepp om man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Vissa mögelsorter kan avge sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Ofta kommer sådana symptom smygande och det är inte alltid man förstår att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, förutom fukt, något att växa på. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man relativt enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noggrant med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort ordentligt. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Tyvärr lämnar svartmögel kvar missfärgningar, främst i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna behandling.

Det är alltid viktigt att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av till exempel gamla matrester eller vattenläckor. Om ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan gör så att medlet lättare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara svårt att göra något åt ventilationen.

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får bort även mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.

Att sanera hussvamp

Att sanera hussvamp är ett stort och omständligt projekt – det finns inget lätt sätt att bli av med denna fruktade svamp. Därför bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är enkelt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger ofta latent i trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut farligaste för virke och träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärighet.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att växa krävs det fukt och ofta är det flera svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta gör det ibland svårt att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Till exempel mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Normalt pratar man om dålig lukt vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller alla gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer ofta i närhet av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med hjälp av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan leda till att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om flera miljarder sporer. Svampen kan också spridas fort om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det absolut viktigaste att tänka på när det gäller hussvamp är att minimera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som möjligt. Det är viktigt att poängtera att torka inte tar död på hussvamp utan enbart gör så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara drastisk – ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte ta bort materialet – det kan räcka med att torka ut det ordentligt. Elda upp allt det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel direkt i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs alltså att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!

Att renovera – saker att tänka på

Att renovera ett hus kan vara både dröm och mardröm. Det kan vara något som man har längtat efter att få göra, men också resultatet av en obehaglig överraskning. Det är alltid bättre att renovera av egen fri vilja än att vara tvungen till det på grund av till exempel mögel eller annan mikrobiell påväxt.

Det första man ska tänka på när man ska renovera sitt hus är hur mycket man kan och är beredd att göra själv. Hur lång tid får det ta? Hur stor del av huset ska renoveras? Att renovera hus kan innebära allt från att måla och tapetsera om till att praktiskt taget riva ur hela insidan av huset och ersätta det. Det är alltså enorma skillnader renoveringar emellan.

Under de senaste åren har gör-det-själv kulturen fått ett allt större genomslag. Det blommar upp allt fler byggföretag som säljer allt från hammare och spik till avancerade golvslipar – allt för att den händige ska kunna bygga sitt drömhus.

Oavsett vad man ska göra för renovering krävs det material i olika mängd och prisklass. Det behövs också verktyg. En bra idé är att ha lite is i magen när det gäller material – om man ser renoveringen som en pågående hobby kan man ta det lite lugnt med att hitta de perfekta beslagen eller den rätta nyansen på sitt kakel i ens badrum till rätt priser.

Vad gäller verktyg så är det bra att tänka på vad man verkligen behöver köpa och vad man kan vara utan. Vissa verktyg kan man alltid ha nytta av senare, men de är faktiskt inte så många som byggföretagarnas reklamer vill hävda. Att köpa det som man även efter kan ha nytta av är bra för att undvika en ocean av prylar som aldrig används.

Vissa företag hyr även ut maskiner som annars skulle vara väldigt dyra att köpa, och som är alldeles för bra för att vara utan under själva arbetet. Det är därför viktigt att man tänker till innan man sätter igång med renoveringen, för att slippa onödiga utgifter och slöseri av tid. Att bygga om och överhuvudtaget göra jobb i sitt hus tar ofta lite längre tid än vad man har räknat med, speciellt om man ger sig in på saker som man kanske inte har helt hundra koll på.

Det är bra att ta tidsfristen i beaktande redan innan man börjar eftersom det annars kan sluta med att man har ett halvfärdigt badrum som inte fungerar som det ska och är sönderstressad för att det som började som en hobby har börjat ta upp all vaken tid. Även de vackraste renoveringar är inte värt att må dåligt över – man kan anlita hantverkare.

När man renoverar utrymmen på grund av fukt och mögel är det viktigt att man ser till så att ventilationen blir bra, eftersom möglet annars snabbt kommer tillbaka. Mögelsanering som slutar med renovering är det mest effektiva sättet att helt bli kvitt möglet. Därefter skydda mot ny påväxt med Tvärstopp eller Fulstopp.Det är dock ofta väldigt dyrt, men vid riktigt allvarliga fall kan man få bidrag för att renovera och sanera.

Att måla hus – saker att tänka på

Att måla hus är inte alltid världens enklaste sak, trots vad reklamerna antyder. Det är ett par saker man ska tänka på när man inser att det är dags att måla om huset, igen. Valet av inte bara kulör utan framför allt färgkvalitet är utan tvivel det viktigaste. Lägg därtill hur man målar och förarbete, så blir husmålningen inte något man gör i en handvändning. Men om man till det adderar hur fantastiskt vackert ett nymålat hus blir, så är det nästan alltid värt mödan.

Färg till fasadmålning består av två saker, pigment och bindemedel. Bindemedlet kan antingen vara linolja, alkydolja eller vatten. Pigmentet å sin sida är antingen naturligt eller syntetiskt framställda.

Färgburkarna innehåller också tillsatser, så som gift mot mögel, dels för att undvika mögel i färgburken, dels för att undvika det på den målade fasaden. Tidigare var det mycket vanligt med giftmängder i färgen, men efter strängare regler har det lett till att färgen har blivit mer eller mindre giftfri.

Giftfri färg är väldigt lovvärt, men tyvärr leder det ofta till att svartmögel och alger snart får fäste i fasaden som får de karakteristiska svarta små prickarna. Detta kan uppträda efter bara några månader efter att man har målat huset. För att bli fri från algerna och möglet får man då lov att tvätta med algtvättmedel, vilket i sin tur kanske inte alla gånger är bra för miljön det heller. I skrivande stund finns inget bättre alternativ och väntan på en giftfri, mögelavstötande färg är stor.

Idag har man bara 2 möjligheter, spruta på Tvärstopp utanpå färgen för ett skydd upp till 10 år eller Fulstopp för ett skydd upp till 4-5 år.

Vad ska man använda för bindemedel då? Olje- eller vattenbaserat? Oljefärger, som innehåller till exempel alkyd- eller linolja anses ha mycket god förmåga att tränga in i träet och ger då ett gott skydd mot vatten och fukt. De ger också fasaden en blank yta. Vattenbaserade färger kallas för slamfärger och i den gruppen ingår till exempel Falu rödfärg. De är inte vattenprotektiva överhuvudtaget, men å andra sidan är de helt öppna för eftertork. En fasad målad med slamfärg får en matt yta.

Även förarbetet varierar mellan olika typer av färgval, dock inte i så stor utsträckning. I stort sett eftersöker man att få bort all överflödig färg som annars kan flagna när man har målat. När det gäller att måla hus med både olje färger innebär förarbetet att man skrapar bort färgflagorna med valfri typ av skrapa – det finns en uppsjö olika på marknaden, allt från billiga enkla trekantsskrapor till avancerade med hårdeggsblad som man kan byta ut. Har man slamfärg så räcker det med att borsta fasaden med en hård stålborste för att få bort överflödig färg.

Vart femtionde år behöver man också göra en mer heltäckande fasadrengöring, nästan som en renovering av husets kulör. Då tar man bort all färg ner till träet med hjälp av värmepistol och skrapa.

När man har lyckats välja färg och skrapat rent huset så är det bara att sätta igång med roliga – att måla. Det är bra att tänka på att ha bra penslar när man ska måla stora ytor, den pensel som är dyrast i affären kan mycket väl bli billigast i längden! En av de viktigaste sakerna att tänka på innan man ställer sig och börjar måla hej vilt är att veta i vilken ordning man ska måla allt, ha en bra arbetsorganisering helt enkelt. Vart ska man börja? Ska hela huset målas om i år, eller kanske halva nästa år? Vilka fasader ska i så fall målas i år?

Skall man penselmåla eller sprutmåla huset? Sprutmålning med de nya Wagnersprutorna är mycket snabbare, man kommer åt överallt. Framförallt är det mycket roligare.

Har man gjort alla förberedelserna ordentligt så är det, trots lite slit, inte så avancerat att måla hus, men resultatet blir fantastiskt!

Hur göra för att få bort mossa från gräsmattan och andra ställen

Först av allt, ett mycket tidsbesparande sätt att bli av med mossa i gräsmattan. Tag en Kärcher högtryckstvätt med kembehållare. Blanda 40 ml (4 cl, ungefär en snaps) Fulstopp Högtryck med 1 liter vatten, häll i kembehållaren. Lägg sedan på hela gräsmattan i kemläge (påläggsläge). Detta går bara med nya Kärcher med kembehållare.

Kemläget är för att lägga på schampo eller tvättmedel när man tvättar bilen – eller lägga Fulstopp Högtryck i normal styrka på tak eller plank i rekordfart. kemläget ger en bred flatstråle så att man mycket snabbt kan behandla stora ytor som plank och tak utan att behöva fylla på en ryggspruta. 5-10 ggr snabbare, den som har anställda tjänar minst 1000 kr per timme att byta ryggsprutan mot en ny Kärcher.

Få bort mossa från gräsmattan och andra ställen

Ett av de mest frustrerande problemen för svenska villaägare under sommarmånaderna och semestern är hur man kan få bort mossa från sin i övrigt perfekta gräsmatta. Fler än en svordom har hört i semesteridyller över hur denna icke-gudomliga skapelse år efter år kommer tillbaka och förstår den annars så välskötta gräsmattan. Och hur kan det komma sig att gräset är så perfekt på golfbanan trots att de faktiskt bör ha samma problem?

Men det är inte bara i gräsmattan som det växer mossa, även om man oftast inte kollar och bryr sig om något annat ställe. Det är egentligen den mossa som växer i gräsmattan som innebär minst problem, eller i alla fall fara för ens hem. Det är de mossor och ibland lavar som växer runt omkring och som påväxt på huset och direkt mot betong som faktiskt utgör ett reellt problem. Dessa mossor brukar oftast inte störa så mycket, men de drar till sig fukt, och fukt och mögel kommer hand i hand. Mögel leder i många fall till värre problem som kan skapa behov av att renovera.

För att få bort mossa i gräsmattan finns ett par enkla och inte allt för dyra knep. Tumregeln för mossa är att ju mindre gräset trivs ju bättre trivs mossan och vice versa. Man bör därför i så stor utsträckning som möjligt försöka få gräset att trivas och växa. Rent kemiskt så beror mossväxt oftast på att pH-värdet i jorden och gräsets direkta omgivning sjunker under den optimala pH-nivån 6.5 till 7.

Man kan använda sig av  Mossa GTI eller Weibulls Mossa som säljs i stor utsträckning. Problemet med dessa medel är att de är rätt så dyra och i många fall så skadar de jorden i gräsmattan vilket i sin tur påverkar grundvattnet. Sedan finns det något som heter järnsulfat som inte är allt för dyrt beroende på i vilket format man köper det. Man kan nämligen köpa det som bekämpningsmedel och det beskattas då högt, eller så kan man köpa det som svinfoder och det har då en mycket lägre beskattning. Resultatet är att svinfodret är nästan hälften så dyrt.

Järnsulfatet dödar väldigt snabbt mossan som svartnar inom loppet av några timmar från att ha lagt på det. Problemet med järnsulfat är att det ger upphov försurning av jorden vilket inte är särskilt miljövänligt oh hållbart i längden för en frisk och vacker gräsmatta. Min personliga favorit – efter Fulstopp – är dock kalk. Kalk är väldigt billigt att köpa då man kan få tag på det i storsäck som räcker väldigt länge. Man sprider det över hela gräsmattan och detta kommer praktiskt sätt att förbättra pH-nivån i gräsmattan och ge energi till gräset som på så sätt kommer att kunna tränga undan mossan. Det bästa av allt är att kalk överhuvudtaget inte skadar miljön. När kalken når ner till grundvattnet så ger det inte upphov till någon förorening utan fungerar snarare som för att motverka försurning av vattnet.

Det finns en nackdel med kalk och det är just att resultatet inte är direkt. Man måste ha tålamod och med jämna mellanrum sprida ut mer kalk, men i det långa loppet så är kalk det bästa sättet att få bort mossa.

Lite fakta om olika typer av Alto (Nilfisk) högtryckstvätt

För och främst måste vi definiera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Alla vet nog vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar egentligen bara om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet ”altus” på latin betyder just ”hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet ”alto” just ”hög”.

En alto högtryckstvätt är alltså en hög högtryckstvätt, med andra ord ett sätt att marknadsföra med ett lite hippare namn. Det som är väldigt intressant är att nästan alla nya högtryckstvättar har något som refererar till ”alto” i sitt namn och det har till och med skapats ett helt segment på marknaden som kallas för just alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för något.

Den första högtryckstvätten, som då bara kallades för högtryckstvätt och inte alto eller något annat, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn till ett verb och ett substantiv; på tyska betyder ”kärchern” att rengöra med högtryckstvätt, och på franska betyder ”le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt användas till?

Alto har en tillsats för taktvätt för att konkurera med Kärchers högtryckstvättar med kembehållare för att lägga på Fulstopp på tak, för att påväxten senare skall regna av. Det är en lång teleskoplans som når jättelångt upp på taket – från marken.

alto nilfisk  taklans för högtryckstvätt

Strålen är sedan lätt kraftig, något påläggsläge som Kärsher har (Kemläget) finns inte. Just detta är problemet. Man kan lägga på Fulstopp på taket men uppe vid nocken kommer man att spilla på andra sidan huset. Alla växeter som då träffas kommer att bli vita dör fulstopp träffar. Det går att lösa genom att man lägger ut lättvikspressening eller byggplast och skyddar växter med.

växter som träffas av fulstopp förlorar klorofyllen där dom träffas

Nästan alla har vi nog en högtryckstvätt hemma, den är ju liksom väldigt användbar till det mesta; man kan göra fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det egentligen bara fantasin som lämnar till andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt användas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man ska dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och direkt exponering mot betong då det faktiskt kan förvärra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin funktion. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar mindre energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är lika effektiva i många fall för att lösa upp ingrodd smuts och fett.

De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller mycket varmt vatten vilket möjliggör att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig oftast av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar således mycket energi, vilket i många fall är tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att användning av en alto högtryckstvätt för normal rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och detta, i slutändan, vid frekvent användning, sparar inte bara på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.

Varför köper alla högtryckstvätt?

I Sverige har marknaden för högtryckstvätt ökat explosionsartat de senaste tio åren. När jag var liten var det enbart större företag och professionella som använde sig av högtryckstvättar. När min far bad mig att tvätta bilen, ett, enligt mig, välbetalt jobb, som betalade motsvarande tio kronor i dagens valuta, så var det tvättsvamp och hink. Med tiden inhandlades och installerades en vattenslang som givetvis förenklade avsevärt denna tvättprocess.

Jag visste faktiskt tidigt vad en högtryckstvätt var för något, mina föräldrar ägde vid tillfället ett maskinuthyrningsföretag, och de hade således en underhållslokal för dessa maskiner till vilken de tidigt köpte en högtryckstvätt för att rengöra dessa maskiner. Om jag inte minns fel så var den första av märket Nilfisk, dansk kvalitet, och fasligt dyr. Om jag inte är fel så kostade den motsvarande 20000 kronor i dagens penningvärde.

Det var en tung apparat som var klumpig att flytta, den stod mest i ett hörn precis vid ingången och sen kopplade man till en lång slang med munstycke som sedan drogs ut utanför lokalen där maskinen sedan tvättades av. Effekten var inte den högsta och sanningen är att vilken annan nyare modell, typ KEW, Kärcher eller Bosch, har mycket bättre effekt än denna gamla relik.

Så varför har så många börjat köpa högtryckstvätt på senaste tid?

Jag skulle säga att det beror på tre faktorer i grund och botten:

1. Effektiviteten på högtryckstvättar har ökat markant de senaste åren, de är mycket starkare och mycket mindre idag än när jag var liten
2. Prismässigt så kan man köpa en bra högtryckstvätt med alla sina tillbehöver för bara ett eller ett par tusen. Man kan till och med få tag på en hobbymodell för ett par hundra kronor idag.
3. Gemeneman har helt enkelt blivit mer kräsen med hur han spenderar sin fritid. Varför spendera en timme på att handskrubba rent bilen när man för ett par tusen kan köpa en apparat som gör det möjligt att tvätta av bilen på en kvart.

För att inte tala om hur många andra saker som den kan användas till. Senaste trenden (läs senaste 10-15 åren) att alla villaägare har byggt en stor terrass på baksidan har skapat ett stort behov för rengöring, och då är det antingen för hand eller med högtryckstvätt. Högtryckstvätten kan även användas för att göra rent fasaden på huset, rensa takrännorna och mycket mer.

Nya Kärcher högtrycktstvättar har kembehållare, Nilfisk Alto har svarat upp med en tillsats – så att man kan spruta tak mot alger, lavar, mossa och mögel med Bensaltensid, Fulstopp eller om taket är nytt, långtidsskydda med Tvärstopp.

Det enda man bör tänka på när man köper en högtryckstvätt är kostnaden för att använda den. För elkostnaden kommer skillnaden förmodligen inte att vara alltför stor mellan de olika modeller, utan det är snarare när det gäller reservdelar som man bör vara försiktig. Vissa billigare högtryckstvättar kan ha betydande reservdelar som kostar mer att byta ut än att köpa en ny, vilket i längden kan bli dyrt. Dessa billigare varianter har också givetvis större risk att faktiskt gå sönder, varför slutkostnaden potentiellt sett kan komma att öka avsevärt.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det är absolut värt att köpa en högtryckstvätt om man är villaägare, då den kommer att kunna användas till mycket, men var försiktig med de absolut billigaste alternativen då de potentiellt kan bli dyra i slutändan.

Fulstopp Högtryck fungerar bara i Kärchers nya högtryckstvättar

Kärcher är just när detta skrivs den enda tillverkare av högtryckstvättar som har högtryckstvättar med kembehållare på högtryckstvätten. Övriga har en liten flaska som placeras längst ut på lansen och tar slut innan man hinner säga Tvärstopp.

FULSTOPP HÖGTRYCK tar bort alger, mossa, lavar, svarta prickar, svamp och annan påväxt på alla material – och håller påväxten borta i åratal

Spruta på – Regna av

FULSTOPP HÖGTRYCK – ett enda preparat mot all påväxt på allting från takpannor till gångar.

Fulstopp Högtryck avdödar all påväxt inom 24 timmar. Påväxten regnar sedan av, det tar ca 1 år på tak eller 2-3 år på väggar. När fullstopp torkat lämnas en hinna av katjonisk polymer kvar och skyddar mot ny påväxt, vanligen upp till 4 år eller längre.

Den nya svenska uppfinningen Katjonisk polymer är ett fysikaliskt skydd mot ny påväxt. Genom att polymeren är katjonisk, dvs. positivt laddad så dödar den all påväxt för påväxten är negativt laddad. Ingen påväxt och inte ens bakterier och virus kan växa på en positivt laddad yta.

Skyddet varar tills ytan lakats ur, normalt 4 år eller längre.

Fulstopp högtryck fungerar i Kärchers nya högtryckstvättar

Fulstopp högtryck fungerar med alla Kärchers högtryckstvättar med kembehållare. Är doseringen ställbar så ställ den på max, är den inte ställbar så blir det rätt ändå. Fulstopp Högtryck skadar inte högtryckstvätten, det är framtaget för att användas i högtryckstvätt. Påläggning måste ske i kemläget som ställs in på handtaget.

Direkt från tillverkaren till rätt pris – under hälften av bekämpningsmedel

Fullstopp beställer Ni direkt från tillverkaren på Gert Strand AB till nettopris på www.fulstopp.com.