Fulstopp Högtryck fungerar bara i Kärchers nya högtryckstvättar

Kärcher är just när detta skrivs den enda tillverkare av högtryckstvättar som har högtryckstvättar med kembehållare på högtryckstvätten. Övriga har en liten flaska som placeras längst ut på lansen och tar slut innan man hinner säga Tvärstopp.

FULSTOPP HÖGTRYCK tar bort alger, mossa, lavar, svarta prickar, svamp och annan påväxt på alla material – och håller påväxten borta i åratal

Spruta på – Regna av

FULSTOPP HÖGTRYCK – ett enda preparat mot all påväxt på allting från takpannor till gångar.

Fulstopp Högtryck avdödar all påväxt inom 24 timmar. Påväxten regnar sedan av, det tar ca 1 år på tak eller 2-3 år på väggar. När fullstopp torkat lämnas en hinna av katjonisk polymer kvar och skyddar mot ny påväxt, vanligen upp till 4 år eller längre.

Den nya svenska uppfinningen Katjonisk polymer är ett fysikaliskt skydd mot ny påväxt. Genom att polymeren är katjonisk, dvs. positivt laddad så dödar den all påväxt för påväxten är negativt laddad. Ingen påväxt och inte ens bakterier och virus kan växa på en positivt laddad yta.

Skyddet varar tills ytan lakats ur, normalt 4 år eller längre.

Kärcher Högtryckstvätt – Ny metod att spruta hustaket utan att riskera livet eller tvingas hyra dyr skylift

Ny metod behandlar ytor snabbare och lättare

Kärchers nya högtryckstvättar har en kembehållare högtryckstvätten. Kembehållaren laddas med Fulstopp HögtryckKärcher högtryckstvätt kan förses med förlängare till lansen så att lansen når ännu längre än vanlig. Sedan ställer man in handtaget på “kemläge” och sätter igång att lägga på lösning.

Halva taket når man som regel från marken. För att nå tacknocken är det enklaste att stå på en målarställning i höjd med stuprännan.

Man slipper springa omkring på taket med ryggspruta och riskera livet eller hyra skylift för tusentals kronor.

Dessutom går det snabbt. Väggar på industribyggnader i plåt eller puts (norrsidorna blir alltid fulla med alger) sprutas på nolltid, det är snarare roligt än jobbigt. Stora gårdsplaner på industrier sprutas enkelt – ingen ryggspruta som behöver fyllas på och blandas stup i kvarten.

Några meter plank sprutas på en minut. Man slipper fylla på vatten i ryggspruta och det kommer mycket mer lösning ut än ur en ryggspruta i en “flatstråle” som är 3 gånger så bred som från en ryggspruta. Är det anställd personal a 3 kr/minuten så är detta överlägset, det går minst 5 ggr snabbare.