Hur göra för att få bort mossa från gräsmattan och andra ställen

Först av allt, ett mycket tidsbesparande sätt att bli av med mossa i gräsmattan. Tag en Kärcher högtryckstvätt med kembehållare. Blanda 40 ml (4 cl, ungefär en snaps) Fulstopp Högtryck med 1 liter vatten, häll i kembehållaren. Lägg sedan på hela gräsmattan i kemläge (påläggsläge). Detta går bara med nya Kärcher med kembehållare.

Kemläget är för att lägga på schampo eller tvättmedel när man tvättar bilen – eller lägga Fulstopp Högtryck i normal styrka på tak eller plank i rekordfart. kemläget ger en bred flatstråle så att man mycket snabbt kan behandla stora ytor som plank och tak utan att behöva fylla på en ryggspruta. 5-10 ggr snabbare, den som har anställda tjänar minst 1000 kr per timme att byta ryggsprutan mot en ny Kärcher.

Få bort mossa från gräsmattan och andra ställen

Ett av de mest frustrerande problemen för svenska villaägare under sommarmånaderna och semestern är hur man kan få bort mossa från sin i övrigt perfekta gräsmatta. Fler än en svordom har hört i semesteridyller över hur denna icke-gudomliga skapelse år efter år kommer tillbaka och förstår den annars så välskötta gräsmattan. Och hur kan det komma sig att gräset är så perfekt på golfbanan trots att de faktiskt bör ha samma problem?

Men det är inte bara i gräsmattan som det växer mossa, även om man oftast inte kollar och bryr sig om något annat ställe. Det är egentligen den mossa som växer i gräsmattan som innebär minst problem, eller i alla fall fara för ens hem. Det är de mossor och ibland lavar som växer runt omkring och som påväxt på huset och direkt mot betong som faktiskt utgör ett reellt problem. Dessa mossor brukar oftast inte störa så mycket, men de drar till sig fukt, och fukt och mögel kommer hand i hand. Mögel leder i många fall till värre problem som kan skapa behov av att renovera.

För att få bort mossa i gräsmattan finns ett par enkla och inte allt för dyra knep. Tumregeln för mossa är att ju mindre gräset trivs ju bättre trivs mossan och vice versa. Man bör därför i så stor utsträckning som möjligt försöka få gräset att trivas och växa. Rent kemiskt så beror mossväxt oftast på att pH-värdet i jorden och gräsets direkta omgivning sjunker under den optimala pH-nivån 6.5 till 7.

Man kan använda sig av  Mossa GTI eller Weibulls Mossa som säljs i stor utsträckning. Problemet med dessa medel är att de är rätt så dyra och i många fall så skadar de jorden i gräsmattan vilket i sin tur påverkar grundvattnet. Sedan finns det något som heter järnsulfat som inte är allt för dyrt beroende på i vilket format man köper det. Man kan nämligen köpa det som bekämpningsmedel och det beskattas då högt, eller så kan man köpa det som svinfoder och det har då en mycket lägre beskattning. Resultatet är att svinfodret är nästan hälften så dyrt.

Järnsulfatet dödar väldigt snabbt mossan som svartnar inom loppet av några timmar från att ha lagt på det. Problemet med järnsulfat är att det ger upphov försurning av jorden vilket inte är särskilt miljövänligt oh hållbart i längden för en frisk och vacker gräsmatta. Min personliga favorit – efter Fulstopp – är dock kalk. Kalk är väldigt billigt att köpa då man kan få tag på det i storsäck som räcker väldigt länge. Man sprider det över hela gräsmattan och detta kommer praktiskt sätt att förbättra pH-nivån i gräsmattan och ge energi till gräset som på så sätt kommer att kunna tränga undan mossan. Det bästa av allt är att kalk överhuvudtaget inte skadar miljön. När kalken når ner till grundvattnet så ger det inte upphov till någon förorening utan fungerar snarare som för att motverka försurning av vattnet.

Det finns en nackdel med kalk och det är just att resultatet inte är direkt. Man måste ha tålamod och med jämna mellanrum sprida ut mer kalk, men i det långa loppet så är kalk det bästa sättet att få bort mossa.